Ξύλινα σπίτια από 60 m2

Για πολλούς ανθρώπους, η αγορά ενός σπιτιού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή τους. Καθώς εξετάζουν τις διάφορες επιλογές για το τι είδους σπίτι θα είναι ιδανικό για τις ανάγκες τους, μπορεί να αναρωτιούνται για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών υλικών κατασκευής. Μια εξίσου αξιόλογη εναλλακτική λύση για μόνιμη κατοικία είναι τα ξύλινα σπίτια από 60 m2.

3 ζώνες

82 m2

44 mm

32 838 €

Περισσότερες πληροφορίες
TOP

4 ζώνες

58 m2

68 mm

52 208 €

Περισσότερες πληροφορίες

5 ζώνες

75 m2

44 mm

21 932 €

Περισσότερες πληροφορίες

5 ζώνες

95 m2

34 mm

27 352 €

Περισσότερες πληροφορίες
Ας μιλήσουμε
Διαχειριστής έργου
Διαχειριστής έργου
.

3 ζώνες

72 m2

44 mm

20 706 €

Περισσότερες πληροφορίες
TOP

2 ζώνες

47 m2

44 mm

19 374 €

Περισσότερες πληροφορίες