Γρήγορη παράδοση
Υψηλή ποιότητα
Σχόλια
0
Ευέλικτη πληρωμή
Βρείτε μας σε

Οδηγίες αποθήκευσης και χρήσης του προϊόντος (στο σπίτι)

1. Αποθήκευση της συσκευασίας του προϊόντος (σπιτιού) ή των μερών του (εφεξής "προϊόν") μέχρι την κατασκευή/εγκατάσταση

1.1. Συσκευασία του προϊόντος

1.1.1. Οι κατασκευές του προϊόντος πρέπει να συσκευάζονται σε μεμβράνη με φράγμα υδρατμών. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευασίας. Αυτός πέφτει στο επάνω ή/και στα πλευρικά μέρη των δομών του προϊόντος. Μούχλα, διάφορες παραμορφώσεις κ.λπ. είναι επίσης πιθανά φαινόμενα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και την αρχική υγρασία του ξύλου.
1.1.2. Οι μη ανοιγμένες συσκευασίες του Προϊόντος μπορούν να διατηρηθούν το πολύ για ένα μήνα.
1.1.3 Εάν η συσκευασία του Προϊόντος διατηρηθεί ανοιγμένη για περισσότερο από ένα μήνα:
- οι συσκευασίες του προϊόντος πρέπει να φυλάσσονται προστατεύοντάς τες από την υγρασία και το ηλιακό φως,
- συνιστάται η αποθήκευση των συσκευασιών του προϊόντος σε καταφύγιο,
- το εξωτερικό στρώμα της συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να αφαιρεθεί (όλες οι πλευρές της συσκευασίας είναι ανοικτές),
- εάν η συσκευασία του προϊόντος αποθηκεύεται σε υγρό μέρος - είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της υπάρχουσας μεμβράνης με μεμβράνη ανθεκτική στην υγρασία (διάχυση),
- εάν οι εργασίες κατασκευής/εγκατάστασης/εγκατάστασης του προϊόντος δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως με υπαιτιότητα του Πωλητή - ο Πωλητής φροντίζει για την αποθήκευση της συσκευασίας του προϊόντος με δικά του έξοδα, και εάν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, τότε ο Πελάτης φροντίζει για την αποθήκευση της συσκευασίας του προϊόντος με δικά του έξοδα,
1.1.4. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής (εγκατάσταση, τοποθέτηση κ.λπ.), η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να καλύπτεται με υλικό που δεν επιτρέπει την υγρασία.

1.2. Εκφόρτωση των συσκευασιών προϊόντων

1.2.1 Οι συσκευασίες του Προϊόντος πρέπει να εκφορτώνονται μόνο σε καθορισμένους χώρους όπου εξασφαλίζεται η ασφαλής και νόμιμη εκφόρτωση του Προϊόντος. Ο τόπος εκφόρτωσης του προϊόντος καθορίζεται από τον Πελάτη.
1.2.2. Κατά την εκφόρτωση των συσκευασιών Προϊόντος, η θέση τους πρέπει να είναι οριζόντια και όχι ανάποδα, εφόσον το πάνω μέρος είναι σημειωμένο.
1.2.3 Οι συσκευασίες Προϊόντος πρέπει να εκφορτώνονται σε στεγνό και κατάλληλο χώρο.
1.2.4 Για την εκφόρτωση των πακέτων προϊόντων δεν απαιτείται πρόσθετη βάση (όλα τα πακέτα τοποθετούνται σε παλέτες).
1.2.5 Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκφόρτωση συσκευασιών προϊόντων που περιέχουν παράθυρα και πόρτες.

2. Αποθήκευση και φροντίδα του προϊόντος

2.1 Οι ξύλινες κατασκευές του προϊόντος πρέπει να εμποτίζονται και να καλύπτονται με συντηρητικό ξύλου, ανάλογα με τις προδιαγραφές, το αργότερο 14 ημέρες μετά την ανέγερση/τοποθέτηση του προϊόντος.
2.2. Τα παράθυρα και οι πόρτες του Προϊόντος πρέπει να εμποτίζονται και να καλύπτονται με συντηρητικό ξύλου το αργότερο 14 ημέρες μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση του Προϊόντος.
2.3 Συνιστάται ο εμποτισμός των σανίδων ταράτσας του Προϊόντος.
2.4 Συνιστάται ο εμποτισμός των στρωμάτων του Προϊόντος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμποτισμού.
2.5 Συνιστάται η περιοδική ανανέωση του συντηρητικού ξύλου, μία φορά το χρόνο ή σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις συστάσεις του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου συντηρητικού ξύλου.
2.6 Το σύστημα απορροής βροχής του προϊόντος πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά και σωστά (συνιστάται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο).
2.7 Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος, τα παρεμβύσματα (λάστιχα) του παραθύρου πρέπει να καθαρίζονται (συνιστάται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο).
2.8. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λειτουργίας του προϊόντος, πρέπει να καθαρίζονται οι αποχετεύσεις βροχής (συνιστάται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο).
2.9 Κατά την ψυχρή περίοδο του έτους, το χιόνι που συσσωρεύεται στην οροφή του προϊόντος πρέπει να απομακρύνεται το συντομότερο δυνατό.
Από τη στιγμή της παραλαβής - της πράξης μεταβίβασης ή της υπογραφής της φορτωτικής φορτίου, όλη η ευθύνη που σχετίζεται με την αποθήκευση και τη συντήρηση του προϊόντος μεταβιβάζεται στον πελάτη.

3. Καθίζηση του προϊόντος

3.1 Η στήλη και η βάση της

3.1.1. Η περίοδος καθίζησης του προϊόντος αποτελείται από 3 στάδια:
1. Ρύθμιση για πρώτη φορά μετά από 3 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το Προϊόν.
2. Ρυθμίζεται για δεύτερη φορά μετά από 6 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το προϊόν.
3. Προσαρμόζεται για τρίτη φορά μετά από 12 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το προϊόν.

3.1.2. Οδηγίες για τη ρύθμιση της στήλης και της σόλας της παρέχονται στις οδηγίες χρήσης της στήλης και της σόλας της.

3.2. Παράθυρα και πόρτες

3.2.1. Η περίοδος καθίζησης του προϊόντος αποτελείται από 3 στάδια:
1. Ρυθμίζεται για πρώτη φορά μετά από 3 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το Προϊόν.
2. Ρυθμίζεται για δεύτερη φορά μετά από 6 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το προϊόν.
3. Προσαρμόζεται για τρίτη φορά μετά από 12 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το προϊόν.

3.2.2. Οδηγίες για τη ρύθμιση των παραθύρων και των θυρών παρέχονται στις οδηγίες λειτουργίας για τα παράθυρα και τις πόρτες.

3.3. Προφίλ σχήματος U

3.3.1. Η περίοδος ρύθμισης του προϊόντος αποτελείται από 3 στάδια:
1. Ρύθμιση για πρώτη φορά μετά από 3 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το προϊόν.
2. Ρυθμίζεται για δεύτερη φορά μετά από 6 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το Προϊόν.
3. Προσαρμόζεται για τρίτη φορά μετά από 12 μήνες από τη στιγμή που κατασκευάστηκε/εγκαταστάθηκε το προϊόν.

3.3.2. Οδηγίες για την προσαρμογή των προφίλ σχήματος U δίνονται στις οδηγίες χρήσης των προφίλ σχήματος U.

3.4. Όλα τα άλλα δομικά στοιχεία
3.4.1. Όλα τα άλλα δομικά στοιχεία που θέτουν σε κίνδυνο τη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να προσαρμόζονται περιοδικά.

4. Όροι χρήσης
4.1. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προορισμό του.
4.2. Δεδομένου ότι το Προϊόν είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ανοιχτής φλόγας τόσο εξωτερικά κοντά στο Προϊόν όσο και στο εσωτερικό του Προϊόντος.
4.3. Μην χρησιμοποιείτε ξένες κατασκευές, συσκευές κ.λπ. που θα μπορούσαν να βλάψουν τη διαδικασία εναπόθεσης του προϊόντος.
4.4. Αποφεύγετε τα μεγάλα φορτία στις κατασκευές οροφής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παραμορφώσεις.
4.5. Μην επιβαρύνετε τους τοίχους με βαριά φορτία (αναρτημένες, υποστηριζόμενες κατασκευές), τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν παραμορφώσεις.
4.6. Αποφύγετε βαριά φορτία δαπέδου, ιδίως στον δεύτερο όροφο, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν παραμορφώσεις.

Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει και να ακολουθήσει τις παρούσες οδηγίες και να επικοινωνήσει με τον Πωλητή σε περίπτωση αβεβαιότητας.

maestrocasas.gr
TimberCabins

Η Timber Cabins χρησιμοποιεί τέσσερις κύριους τύπους cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, συμφωνείτε με τα απαραίτητα cookies. Μπορείτε επίσης να αποδεχτείτε τη χρήση άλλων cookies. Πολιτική απορρήτου