Γρήγορη παράδοση
Υψηλή ποιότητα
Σχόλια
0
Ευέλικτη πληρωμή
Βρείτε μας σε

Πολιτική Απορρήτου

Σε αυτήν την αναφορά απορρήτου, εμείς, η "Timber Cabins" LTD, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τη χρήση cookies υπό τους όρους που ορίζονται στην παρούσα αναφορά.

Ο ιστότοπός μας περιέχει ρυθμίσεις ελέγχου απορρήτου που σας δίνουν την ευκαιρία να αποφασίσετε πώς πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα. Στις ρυθμίσεις απορρήτου, μπορείτε να περιορίσετε τον όγκο των πληροφοριών που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς μέσω των cookies.

Αυτή η αναφορά θα απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α) πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

(β) σε ποιον και πότε παρέχουμε τα δεδομένα σας.

(γ) πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας.

(δ) ποια είναι η πολιτική άμεσου μάρκετινγκ,

(ε) τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με τα δεδομένα σας,

(στ) πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.

(ζ) τι άλλο πρέπει να προσέξετε.

1. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

1.1. Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε,

(β) πληροφορίες σχετικά με τις πηγές δεδομένων, εάν δεν λαμβάνονται από εσάς.

(γ) τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

δ) νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων.

1.2. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε ("δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστότοπο, τις σελίδες που προβλήθηκαν, τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους και τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα με τη βοήθεια cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή προκειμένου να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν.

1.3. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα πρόσβασής σας ("δεδομένα πρόσβασης"). Τα δεδομένα πρόσβασης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και άλλα δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα απευθείας από εσάς. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα πρόσβασης για σκοπούς διαχείρισης ιστότοπου, παροχής υπηρεσιών, διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για επικοινωνία μαζί σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση μιας συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς (ή, κατόπιν αιτήματός σας, τη λήψη μέτρων για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας), καθώς και βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή για τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου και των δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με αυτόν.

1.4. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με τα αγαθά που πουλάμε και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ("δεδομένα υπηρεσίας"). Τα δεδομένα παροχής υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία παροχής υπηρεσιών (πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη παραγγελία αγαθών, έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης αγοράς και πώλησης, αλληλογραφία για σκοπούς παροχής υπηρεσιών κ.λπ.). Τα δεδομένα παροχής υπηρεσιών υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να εκτελούμε σωστά τη λογιστική παροχή υπηρεσιών. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση μιας συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς (ή, κατόπιν αιτήματός σας, τη λήψη μέτρων για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας), καθώς και βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή για τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου και των δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με αυτόν.

1.5. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν αποδέχεστε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ και ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων επικοινωνίας ("δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ"). Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για την αποστολή σχετικών πληροφοριών και ενημερωτικών δελτίων. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, εάν σας έχουμε ήδη παράσχει υπηρεσίες στον ιστότοπό μας και δεν αντιτίθεστε σε αυτό, θα επεξεργαστούμε επίσης δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή προκειμένου να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες.

1.6. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας ("δεδομένα επικοινωνίας"). Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο το περιεχόμενο γραπτών συνομιλιών και κλήσεων, όσο και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την εν λόγω επικοινωνία. Στην περίπτωση γραπτών συνομιλιών, ο ιστότοπος δημιουργεί αυτόματα μεταδεδομένα σχετικά με την επικοινωνία, τα οποία υποβάλλονται στις φόρμες του ιστότοπου. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, καθώς και για λογιστικούς σκοπούς. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή για να διαχειριστούμε σωστά τον ιστότοπο και τις δραστηριότητές μας που σχετίζονται με αυτόν, να διασφαλίσουμε ισότιμη και υψηλής ποιότητας διαβούλευση και να εξετάσουμε καταστάσεις σύγκρουσης μεταξύ εσάς και των υπαλλήλων μας.

1.7. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που καθορίζονται στην παρούσα έκθεση όταν είναι απαραίτητο να διεκδικήσουμε, να εκτελέσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις που προκύπτουν από δικαστικές, διοικητικές ή μη δικαστικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή προκειμένου να προστατεύσουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας, τα δικά σας και άλλων προσώπων.

1.8. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που καθορίζονται στην παρούσα έκθεση όταν είναι απαραίτητο να αγοράσουμε ή να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη, να διαχειριστούμε κινδύνους ή για σκοπούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, δηλαδή προκειμένου να προστατεύσουμε σωστά τις δραστηριότητές μας από κινδύνους.

1.9. Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτό το μέρος της έκθεσης, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι απαραίτητο να τα επεξεργαστούμε για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, καθώς και όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλων φυσικών προσώπων.

2. Σε ποιον και πότε παρέχουμε τα δεδομένα σας;

2.1. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας (συμπεριλαμβανομένων τόσο των θυγατρικών μας όσο και της ελέγχουσας εταιρείας μας και όλων των θυγατρικών της) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα έκθεση.
2.2. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές και τους επαγγελματίες συμβούλους μας στο βαθμό που είναι απαραίτητο να αγοράσουμε ή να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη, να διαχειριστούμε κινδύνους, να λάβουμε επαγγελματικές συμβουλές ή να διεκδικήσουμε, να εκτελέσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις, ανεξάρτητα από το αν προκύπτουν από δικαστική, διοικητική ή μη δικαστική διαδικασία.
2.3. Οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στον ιστότοπο μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα παροχής υπηρεσιών σας με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών σας, των μεταφορών χρημάτων, των παραπόνων και των ερωτημάτων που σχετίζονται με τέτοιες πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.
2.4. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (για παράδειγμα, φιλοξενία ιστοσελίδων, παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομα που παρέχουν και διατηρούν διακομιστές) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Με τη βοήθεια υπεργολάβων, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι επεξεργαστές δεδομένων μας έχουν εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και διατηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.
2.5. Εκτός από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις πιθανής αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό το μέρος της αναφοράς, ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλων φυσικών προσώπων.
2.6. Τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στο παρόν μέρος μπορούν να είναι εγκατεστημένα εκτός της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τέτοια άτομα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή εξακολουθεί να προστατεύεται επαρκώς.

3. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

3.1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς για όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς. Με οποιονδήποτε τρόπο:
(α) τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 (τριών) ετών από την τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών στον λογαριασμό σας ή 10 (δέκα) έτη από το τέλος της τελευταίας παροχής υπηρεσιών προς εσάς (ανάλογα με το γεγονός που είναι μεταγενέστερο),
β) τα δεδομένα υπηρεσίας αποθηκεύονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας·
γ) τα δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ αποθηκεύονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία συγκατάθεσης ή, σε περίπτωση που οι επικοινωνίες μάρκετινγκ αποστέλλονται σε υφιστάμενους πελάτες προκειμένου να διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι σχέσεις, 2 (δύο) έτη από το τέλος της παροχής των σχετικών υπηρεσιών·
(δ) τα δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 2 (δύο) μήνες από το τέλος της επικοινωνίας.
3.2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποδείξουμε εκ των προτέρων τις συγκεκριμένες περιόδους για τις οποίες θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα χρήσης θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους συγκεκριμένους σκοπούς της διαχείρισής τους.
3.3. Παρά τους όρους που καθορίζονται παραπάνω σε αυτό το μέρος της έκθεσης, έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποθήκευση αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και όταν είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλων φυσικών προσώπων.

4. Άμεσο μάρκετινγκ

4.1. Με τη συγκατάθεσή σας, θα στέλνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (ή) μηνύματος κειμένου για την κοινοποίηση ειδήσεων.
4.2. Επίσης, εάν σας έχουμε ήδη παράσχει υπηρεσίες και δεν αντιτίθεστε σε αυτό, θα σας ενημερώσουμε επίσης για άλλα προϊόντα μας που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν και θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτά.
4.3. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.
4.4. Μπορείτε να το κάνετε αυτό:
(α) κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο σε οποιεσδήποτε επικοινωνίες μάρκετινγκ λαμβάνετε.
(β) επικοινωνία μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου www.maestrocabins.co.uk και άλλων επαφών που καθορίζονται στην ιστοσελίδα www.meistronamai.lt.
4.5. Εάν κάνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, θα ενημερώσουμε το προφίλ σας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λαμβάνετε πλέον επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς στο μέλλον.
4.6. Λάβετε υπόψη ότι η επιχείρησή μας αποτελείται από πολλές διασυνδεδεμένες υπηρεσίες και ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για την ενημέρωση όλων των συστημάτων, επομένως ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ ενώ το αίτημά σας βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία.
4.7. Η εξαίρεση από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ δεν θα σταματήσει τις επικοινωνίες που σχετίζονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.

5. Τα δικαιώματά σας

5.1. Σε αυτό το μέρος της έκθεσης, σας παρέχουμε μια επισκόπηση των δικαιωμάτων που έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Καθώς η εφαρμογή ορισμένων δικαιωμάτων είναι περίπλοκη, παρουσιάζουμε μόνο τις κύριες πτυχές αυτής της έκθεσης. Σας καλούμε να εξοικειωθείτε με τις σχετικές νομικές πράξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των εποπτικών αρχών, ώστε να έχετε πλήρη ενημέρωση σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.
5.2. Τα κύρια δικαιώματά σας που παρέχονται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι τα ακόλουθα:
α) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
β) το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση δεδομένων (οι περισσότερες από τις ενέργειες που σχετίζονται με αυτό το δικαίωμα μπορούν να εκτελεστούν με σύνδεση σε λογαριασμό, εάν έχει δημιουργηθεί)
γ) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων
δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων
ε) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων
στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
η) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
5.3. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε την επιβεβαίωσή μας σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και, σε περίπτωση επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να εξοικειωθείτε με τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα και ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες δεδομένων. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό θα παραβίαζε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων, θα σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν αιτήματός σας. Θα παρέχουμε το πρώτο αντίγραφο δωρεάν, αλλά ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος για πρόσθετα αντίγραφα για την κάλυψη διοικητικών εξόδων.
5.4. Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
5.5. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου: (i) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία· (ii) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. (iii) δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία δεδομένων βάσει των διατάξεων σχετικών νομικών πράξεων. iv) τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης· v) τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα λόγω ισχυουσών εξαιρέσεων. Τέτοιες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι απαραίτητα για: (i) την άσκηση της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης· (ii) να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. (iii) διεκδίκηση, επιβολή ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
5.6. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων. Αυτές οι καταστάσεις περιλαμβάνουν όταν: (i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων. (ii) τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν. (iii) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά χρειάζεστε αυτά τα δεδομένα για να διεκδικήσετε, να εκτελέσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις. (iv) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή έννομου συμφέροντος, έως ότου αξιολογηθεί η εγκυρότητα της αντίρρησής σας. Σε περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, αλλά δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός από: (i) με τη συγκατάθεσή σας. (ii) για τη διεκδίκηση, επιβολή ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων, iv) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.
5.7. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση την ιδιαίτερη κατάστασή σας σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή βάσει του έννομου συμφέροντος μας ή τρίτων. Εάν αντιταχθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Μπορούμε επίσης να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις.
5.8. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Εάν αντιταχθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.
5.9. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για επιστημονικούς, ιστορικούς ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Εάν αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για μια εργασία που εκτελείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
5.10. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μας είναι:
α) συγκατάθεση· ή
β) όταν εκτελούνται ενέργειες κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από υπολογιστή μορφότυπο. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα εάν έχει αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
5.11. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία και να υποβάλετε αίτηση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) - http://ec.europa.eu/consumers/odr
5.12. Σε περιπτώσεις όπου η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση.5.13. Εκτός από τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται σε αυτό το μέρος της αναφοράς ή στον ιστότοπο, μπορείτε επίσης να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό το μέρος της αναφοράς επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@maestrocabins.co.uk και άλλων επαφών που αναφέρονται στον ιστότοπο www.maestrocabins.co.uk

6. Σχετικά με τα cookies

6.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που λειτουργούν ως αναγνωριστικά σας, τα οποία ο διακομιστής ιστότοπου στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης αποκτά πρόσβαση στον διακομιστή του ιστότοπου, ένα τέτοιο αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή του ιστότοπου.
6.2. Κανονικά, τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον χρήστη, αλλά τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορούν να συσχετιστούν με πληροφορίες που λαμβάνονται και αποθηκεύονται με τη βοήθεια cookies.6.2. Κανονικά, τα cookies δεν περιέχουν
6.3. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies: πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον χρήστη, αλλά τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορούν να συσχετιστούν με πληροφορίες που λαμβάνονται και αποθηκεύονται με τη βοήθεια cookies.
 

Τα απαραίτητα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες του ιστότοπου www.maestrocabins.co.uk Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας για όσο διάστημα επισκέπτεστε τη σελίδα και ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η καταγραφή τους εξαρτάται από τις ενέργειές σας κατά την περιήγηση στη σελίδα, για παράδειγμα: αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου, σύνδεση και συμπλήρωση διαφόρων φορμών.

Τίτλος cookie

Σκοπός

Περίοδος αποθήκευσης cookie
__cf_bm Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ αναζήτησης. χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μιας περιόδου λειτουργίας χρήστη.

24 ώρεςs

wc_cart_hash_ # Τα cookies του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιστότοπου και επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Μόνιμο cookie
wc_fragments_ # Τα cookies του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιστότοπου και επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας
Τα cookies ανάλυσης είναι απαραίτητα για την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπο και των πηγών επισκεψιμότητας των επισκεπτών. Τα cookies ανάλυσης μας επιτρέπουν να ανακαλύπτουμε ποιες σελίδες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, πώς περιηγούνται οι πελάτες σε αυτές και αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε να αποδεχτείτε αυτά τα cookies, η επίσκεψή σας στον ιστότοπο δεν θα συμπεριληφθεί στα στατιστικά μας.    
_ga Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Google Analytics". 2 χρόνια
_dc_gtm_UA Το cookie "Google Analytics" χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του αριθμού των αιτημάτων. 24 ώρες
_clck Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο. Απαιτείται για την υποβολή στατιστικών στοιχείων στον κάτοχο του ιστότοπου. 1 έτος
_gat Δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία. Χρησιμοποιείται μόνο για τον περιορισμό της αποστολής πληροφοριών στο "Google Analytics". 24 ώρες
_gid Cookie "Google Analytics" για τη διάκριση των χρηστών. 24 ώρες
_hjAbsoluteSessionInProgress Το cookie συνεργάτη "HotJar" χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χρήστη εκχωρώντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Έτσι υπολογίζονται οι επισκέπτες του ιστότοπου. 24 ώρες
_hjFirstSeen Cookie συνεργάτη "HotJar" που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουμε εάν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο για πρώτη φορά ή έχει ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπο στο παρελθόν. 24 ώρες
_hjTLDTest Το cookie συνεργάτη "HotJar" χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χρήστη προκειμένου να εντοπιστούν προβλήματα με τον ιστότοπο. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας
_hjSession Το cookie συνεργάτη "HotJar" χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μοναδικού αναγνωριστικού για τη συνεδρία επίσκεψης για να βοηθήσει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο. 24 ώρες
collect Cookie "Google Analytics" που έχει σχεδιαστεί για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουν την επιλογή περιεχομένου με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας και να σας παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή των διαφημίσεών μας σε ιστότοπους τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας στους ιστότοπους των επίσημων συνεργατών μας όπου παρουσιάζουμε τις διαφημίσεις μας. Εάν δεν συμφωνείτε να αποδεχτείτε αυτά τα cookies, θα βλέπετε μόνο γενικές, μη εξατομικευμένες διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.meistronamai.lt.    
fbp Cookie "Facebook" που προορίζεται για εξατομικευμένη διαφήμιση. 3 μήνες
_gcl_au "Google cookie" που προορίζεται για εξατομικευμένη διαφήμιση. 3 μήνες
_uetsid Cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιείται από το "Microsoft Bing Ads". Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. 24 ώρες
_uetvid Cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιείται από το "Microsoft Bing Ads". Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. 1 έτος
ads/ga-audiences Το "Google AdWords" χρησιμοποιείται για την επαναστόχευση επισκεπτών με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας
ANONCHK Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αναγνωριστικών περιόδου σύνδεσης χρήστη και την επαλήθευση κλικ σε διαφημίσεις μηχανών αναζήτησης "Bing". Το cookie βοηθά επίσης στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και στην εξατομίκευση της διαφήμισης. 24 ώρες
MUID Ένα cookie που χρησιμοποιείται από τη "Microsoft". Ένα μοναδικό αναγνωριστικό εκχωρείται στον χρήστη και παρακολουθείται η συμπεριφορά του χρήστη στη σελίδα. 1 έτος
SRM_B Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη λειτουργία αναζήτησης του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν στον χρήστη σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες. 1 έτος
tr Cookie "Facebook" που χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας

7. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

7.1. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Σε πολλά προγράμματα περιήγησης, μπορείτε να ρυθμίσετε τα cookies να μην αποθηκεύονται. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, ενδέχεται να χάσετε τη δυνατότητα χρήσης πολλών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε https://www.allaboutcookies.org/ ή https://www.aboutcookies.org/. Σε αυτούς τους ιστότοπους, μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τους τρόπους απενεργοποίησής τους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς και τον τρόπο κατάργησης των cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Για να αφαιρέσετε τα cookies από το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.
7.2. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δίνουν στους χρήστες το δικαίωμα να αρνηθούν ή να διαγράψουν τα cookies. Τα μέσα για να γίνει αυτό ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης και τη συγκεκριμένη έκδοσή του. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποκλεισμού ή διαγραφής των cookies στους ιστότοπους των ίδιων των παρόχων προγραμμάτων περιήγησης, όπως "Chrome", "Firefox", "Internet Explorer", "Safari".
7.3. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση της πλειονότητας των ιστότοπων.
7.4. Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

8. Ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους συνεργατών, πηγών πληροφοριών και σχετικών προσώπων. Λάβετε υπόψη ότι οι ιστότοποι τρίτων στους οποίους έχετε πρόσβαση ακολουθώντας συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις πολιτικές απορρήτου. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις αναφορές απορρήτου αυτών των άλλων ιστότοπων πριν υποβάλετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα.

9. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

9.1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών.
9.2. Τα προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας μικρότερης από την ηλικία που ορίζεται στο παρόν τμήμα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα του παιδιού δώσει τη συγκατάθεσή του προς τούτο.
9.3. Εάν έχουμε εύλογες αμφιβολίες ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ενός ατόμου που είναι μικρότερο από την ηλικία που καθορίζεται στην παρούσα ενότητα, χωρίς τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του παιδιού, θα διαγράψουμε τα δεδομένα ενός τέτοιου προσώπου από τις βάσεις δεδομένων.

10. Ενημέρωση δεδομένων

Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά σας στοιχεία που επεξεργαζόμαστε πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την αναφορά θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο και, σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

maestrocasas.gr
TimberCabins

Η Timber Cabins χρησιμοποιεί τέσσερις κύριους τύπους cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, συμφωνείτε με τα απαραίτητα cookies. Μπορείτε επίσης να αποδεχτείτε τη χρήση άλλων cookies. Πολιτική απορρήτου